Cyngor Cymuned Trefriw

Datganiad Preifatrwydd |Telerau defnyddio

©Cyngor Cymuned Trefriw 2014

Gwybodaeth ynglŷn â Chysylltu

Fe allwch gysylltu â Chyngor Cymuned Trefriw mewn sawl ffordd:

Siaradwch â ni wyneb yn wyneb – siaradwch â Chynghorydd neu’r Clerc

Sgwennwch aton ni yn y cyfeiriad ar y dde  

Rhowch ganiad ffôn inni ar y rhif sydd ar y dde

E-bostiwch aton ni trwy ddefnyddio’r ffurflen gyswllt isod

Mynychwch gyfarfod o’r cyngor

Rydyn ni eisiau adborth gynnoch chi!

Mae gynnon ni ddiddordeb mawr i glywed eich sylwadau ynglŷn ag unrhyw wasanaeth. Waeth beth fydd testun eich sylwadau neu’ch ymholiad, caiff eich neges ei drosglwyddo i’r person priodol.  


Mae ein Clerc Mr Andrew Bradshaw ac mae ein cyfeiriad yw:


Cyngor Cymuned Trefriw

East,

Trefriw,

Conwy,

LL27 0JU.

07919596872


English